Apdrošinātājiem paredzētās tāmes sastādīšana negadījuma gadījumā

Apdrošinātājiem paredzētās tāmes sastādīšana negadījuma gadījumā:

  • ⁃Izbraukšana uz objektu; 
  • ⁃Apslēpto bojājumu atklāšana, visu bojājumu fiksēšana;
  • ⁃Pēc vajadzības varam piedalīties pārrunās ar apdrošinātājām;
  • ⁃Detalizētas tāmes sastādīšana – veicamie darbiem, papilddarbi, apslēpto bojājumu remontdarbi, materiāli;
  • ⁃Konsultācijas;
  • ⁃Palīdzam ar dokumentu pareizu noformēšanu un iesniegšanu apdrošnātāiem.

Pēc pieteikuma mūsu speciālists tuvākajā laikā ar Jums sazināsies

Tāmes piemērs

Būvniecības izmaksu aprēķini tiek veikti atbilstoši būvnormatīviem, aktuālajām būvizstrādājumu, darbaspēka, būvtehnikas pakalpojumu izmaksām un LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  • Tāmes sastādīšanas termiņš: 1-5 dienas (atkarībā no tāmējamā objekta/projekta apjoma un sarežģītības).

Previous
Next

Detalizētas tāmes sastādīšana kredītiestādēm un apdrošinātājiem.